Friday 14 August 2020

Goa's Oldest Online News Portal

October 2017

Oct '17
24

सूदिर सूक्तः निषेध विष्णू विरोधकांचा, आणि विष्णूचाही!

विष्णू वाघांच्या ‘सूदिर सूक्त’ या काव्यसंग्रहास कों... READ

2 Comments