Friday 07 August 2020

Goa's Oldest Online News Portal

दप्तर आनी पाटी

 


दप्तर आनी पाटी 

घेवन फाटीर धांवतालें

धांवता धांवता पडटालें, उठटालें

हांसत हांसत परत धांवतालें

 

आतांय धांवतां मारून फाटीर

डबो आनी उदका बाटली 

धांवतां धांवतां पडटां, उठटां

परत धांवतां 

कोणाचे धोंगशे जाणवनात

कोणाचे धेंगशे आयकूंक येनात 

 

तकलेंत फकत कालचीं चिंतनां

आयचो हुस्को आनी फाल्यांचीं सपनां 

दुसरें कांय येवजना

हांसत हांसत धांवतना

 
Blogger's Profile

 

नूतन साखरदांडे

नूतन साखरदांडे, कोंकणी भाशा आनी साहित्याच्या मळार फाटली तीन दसकां एक आघाडेची कवी, संपादक, कुशल संघटक तशेच संस्थाचालक म्हूण वावुरता. गोंयांत तशेंच गोंयां भायर वेगवेगळ्या कोंकणी कविसंमेलनांनी भाग घेतला. 'त्रिवेणी'चे (तीन कविंच्या कवितांची कार्यावळ) सुमार पन्नाशेक प्रयोग सादर केल्यात. ‘जीण जाली कस्तुरी’ आनी ‘पासवर्ड’ हे दोन काव्यसंग्रह उजवाडाक आयल्यात.

 

Previous Post

 

Archives