Wednesday 19 February 2020

Goa's Oldest Online News Portal

म्हज्या मनांतल्या गांवांत...

 


 

म्हज्या मनांतल्या गांवांत

तो खिणा खिणाक वसता,

ताचे म्होंवे यादीन

मन म्हजे ल्हवूंच हांसता

म्हज्या मनांतल्या गांवांत

ताच्या हावेसांची कवनां,

ताच्या दोळ्यांत लिकलिकपी

फुडाराचीं सोबीत सपनां...

म्हज्या मनांतल्या गांवांत

हांव मनांतल्या मनांत भोंवलां

आयज खरेपणीच निमणें

तें गांवपण जगलां...

म्हज्या मनांतल्या गांवांत

सुखां कितलीं तीं म्होवीं

थंय व्हांवतात न्हंयो वझरे

चैतन्याचीं बिजां नवीं

म्हज्या मनांतल्या गांवांत

ताचें म्हजें कितलें कितें

तरीय अपेक्षे विरयत

मिरयता हांव हें सूंदर नातें...
Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives