Saturday 15 May 2021

News Analysed, Opinions Expressed

खेव

 


             खेव

 

नरकासुरांनी मांडला खेव आज संवसारभरांत

कृष्ण पडूंक लागल्यात उणें दिंवक तांका मात

 

आतंकाचो पावस ओतता व्हांवता रक्ता झरी

सगळेंच जांवक सोदतात आज नरकासुरावरी

 

नरकासूर नाचयता घुमचे कटर घूम

'कृष्णाक बांदून घालात रे, हाडात घट्ट सूंब!'

 

'ओंतनी पावस,व्हांवदी झरी, कोणाचें कितें सरलां?

कृष्ण आसा सांबाळ करुंक' लोक सूस्त न्हिदला

 

जायात जागे,सरात फुडें,घालया हांतांत हात

दर ऄकल्यान जावया कॄष्ण, दिवया तांका मात

 

नरकासुरांचो गोबोर करुंक जावया कृष्ण नवें

फुडल्या पिळगेक पेटोंवक मेळनी पणट्यो, आकाशदिवे.

                      --- रुपाली किर्तनी 

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Blogger's Profile

 

रुपाली मावजो कीर्तनी

रुपाली मावजो कीर्तनीचो पयलोच कवितासंग्रह ‘म्हज्यांतलें हांव’ ऑगस्ट 2012 क उजवाडाक आयला. मूळ माजोड्डेंचें. सध्या लग्न जावन युनायडेट अरेबिक अमिरेट्स हांगां आसता. आदीं 10 वर्सां सावदी अरेबियांत आसली. फाटलीं 17 वर्सां गोंयांभायर राबितो. पूण सातत्यान कोंकणी बरप. अबूधाबी इंडियन स्कुलांत आर्ट आनी क्राफ्ट शिकयता.

 

Previous Post

 

Archives