Saturday 24 August 2019

Goa's Oldest Online News Portal

पिशें पिशें मन

 


पिशें पिशें मन

 

पिशें पिशें मन म्हजें

चार चौगांत सोदता तुका

सगळ्यां मदीं बसला तरी

मुखार तुंच दिसता म्हाका

 

बिंब तुजें पडलां अशें

पिश्या पिश्या मनांत म्हज्या

दर स्वास काळजाचो

यादीन भरुन येता तुज्या

 

मोग बसला काळजांत

पिराय वाडटा वर्सांनी

मन म्हजें पिशें आजूय

सोदता चारुय दिकांनी

 

विचार केन्नाय येता म्हाका

तुकाय अशेंच जाता काय?

म्हरयांत तुज्या नासता तेन्ना

अुणीव तुकाय भासता काय?

 

अंतरलो संवसार जर

दिसतलें काय हांव तुका?

चार चौगां मदीं तेन्ना

सोदतलो काय तुं म्हाका?
व्वा... सूंदर...

 
अन्वेषा |

Blogger's Profile

 

रुपाली मावजो कीर्तनी

रुपाली मावजो कीर्तनीचो पयलोच कवितासंग्रह ‘म्हज्यांतलें हांव’ ऑगस्ट 2012 क उजवाडाक आयला. मूळ माजोड्डेंचें. सध्या लग्न जावन युनायडेट अरेबिक अमिरेट्स हांगां आसता. आदीं 10 वर्सां सावदी अरेबियांत आसली. फाटलीं 17 वर्सां गोंयांभायर राबितो. पूण सातत्यान कोंकणी बरप. अबूधाबी इंडियन स्कुलांत आर्ट आनी क्राफ्ट शिकयता.

 

Previous Post

 

Archives