Tuesday 15 October 2019

Goa's Oldest Online News Portal

दनपार

 


चुकिल्ले ते वाटेर

दिसली पांचवीचार शेतां,

अनवळखी जाव ती वाट

थंय वळखीचीच गणितां.

रखरखीत वत

कडकडीत दनपार,

आंगार ओडपाक ना

झाडापेडांची झालर.

खीणभर दिसलें

खंय येवन फसलें,

दिसली दनपाराची काकळुट

ओगीच तिका शिणलें.

दनपारूय आसुंसता आसतली न्हय

मनश्यांचे सावळेक,

उमगलें म्हाका तेन्ना

स्वता भितरच हांव कुडकूडलें.. 

 
Thank you so much UdayBaab :)

 
Anwesha |

your cute thoughts made scorching sun soo poor and afternoon soo beautiful....

 
uday |

Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives