Saturday 20 July 2019

Goa's Oldest Online News Portal

काळीज

 


 

 

पयलीं हांवॆ जायत्या जाणांक

म्हजॆ काळीज उश्णॆ दिलॆ

कांय जाणांनी कळंतरासयत

तॆं परत कॆलॆं

तर कांय जाणांनी 

कळंतर खालॆ

काळीजूच परतॆ कॆलॆं

तुंवॆ मात म्हजॆं काळीज

तुजॆचकडॆं दवल्लॆं

म्हज्या काळजाच्या बदलाक 

तुजॆ काळीज म्हाका दिलॆं

आतां हांव आनी कॊणाक

म्हजॆ काळीज उश्णॆ दिवंक शकना 

म्हज्या काळजा कुरकुटांत आसा

आतां तुजॆ काळीज

 
Blogger's Profile

 

उदय नरसिंह म्हांबरॊ

उदय नरसिंह म्हांबरॊ, १९७८ सावन कविता बरयता पूण तांचॊ पयलॊ कविताझॆलॊ " हय सायबा " हालींच २०१२ वर्सा उजवाडाक आयला. रावता वळवय गावांत, वॆवसायान नाल्लांचॊ वॆपारी. गांव, गॊंय आनी कॊंकणीचॊ उपाट मॊग. सुत्रसंचलनाची भॊव आवड. तरणॆंपणांत आकाशवाणी आनी दुरदर्शनाखातीर निवॆदन आनी रुपकात्मक कार्यावळी सादर करतालॊ. स्वयंरॊजगार करपी तरनाट्यांच्या मुलाखतींचॆर आदारीत " श्रम एव् जयतॆ " या तांच्या रुपकाक १९८४ वर्साचॊ राष्ट्रीय आकाशवाणी पुरस्कार.

 

Previous Post

 

Archives