Tuesday 04 August 2020

Goa's Oldest Online News Portal

पावसा अंदू...

 

पावसा अंदूं मातसो बेगीन यो, मनां जळटात काळजांत हुलपतात


पावसा अंदू

मातसो बेगीन यो,

मनां जळटात

काळजां हुलपतात

ताची आवयबापूय

अजूनय हुंडक्यांनी रडटात.

 

पावसा अंदू मातशी

ताकीत कर,

झाडां पेडां

न्हयो दर्या

सगळ्या सांगातान

तांकांय भिजय.

 

पावसा अंदू

धांवत यो,

तापील्ले रखरखीत

धर्तरे वांगडाच

त्या बाविल्ले अपसरेकय

वेंगेत धर.

 

पावसा अंदू

तिश्टोव नाका,

सगळ्यांनी निर्शेयला रे

तूं मात

डाव बिगडोव नाका.
Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives