Tuesday 04 August 2020

Goa's Oldest Online News Portal

पिशें मन

 ताची म्हजी भेट

घडून घडना,

मनांत आसून लेगीत

गांठ पडना.

ताणें कांय वर्सां पयलीं

घाल्लो साद,

सपनांक म्हज्या दिल्लो

नवो गाज.

ल्हवूच फुलयल्लो

कांटो आंगार,

चडयल्लो नवो रंग

मन पांखार.

चोर पावलांनी रिगील्लें

म्हजें जिणेंत,

घेवन गेल्लें

नव्या हावेसांच्या दुनियेंत.

तें अचकीत सोडून गेले

अर्दे वाटेर

आता परत

तेच रस्ते कांटयारे

तुजे विणे गो,

पिशें मना... 

 
nice poem.

anvesha parbi... gud 1

 
Mahesh Konekar |

Pishe Mann hi kavita kharich bari asa. khup avadli.

 
Vishnu Borkar |

Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives