Sunday 21 July 2019

Goa's Oldest Online News Portal

हांव मात सहज जगतां

 


 

कळत-नकळत हांव

मना विरुद्द वागतां,

संवयेचेर पडलां सगळें

यांत्रीक जीण जगतां.

 

वळखीचो मनीस दिसल्यार

हांसते मुखान हडकितां,

बरें आसा म्हण सांगतना

म्हजे म्हाकांच फटयतां.

 

भाशण सोंपलें, ताळयो मारतां

मुद्याचो विचार हांव भोव करतां,

माफी आनी उपकाराचो सूर

नाकां-थंय लायतां.

 

सुख वाट्याक येवचें म्हण

खीणा-खीणाक जिणेक खुट्टां,

जगप इतलें सोंपें न्हय म्हणटात

पूण हांव मात सहज जगतां.

 

0-0-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thank you so much Dev.

 
Dr. Soniya Sirsat |

Very nice

 
dev javir |

Blogger's Profile

 

सोनिया सिरसाट

साखळेच्या कला, विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालयाच्या हिन्दी विभागाची मुखेली. हिन्दी-कोंकणी-इंग्लीश भाशांतलीं स्वरचीत, अणकारीत आनी संपादीत 12 पुस्तकां प्रकाशीत. ‘बारदेस’ अंकाची पालवी संपादक म्हूण 2005 ते 2009 मेरेन वावर. सध्या ‘विवेक किरणां’ हे त्रैमासीक पत्रिकेची सह-संपादक म्हूण काम पळयता. राज्यस्तरीय तशेंच राष्ट्रीय कवी सम्मेलनांनी कोंकणी आनी हिन्दी कविता सादर केल्यात. कोंकणी तशेंच मराठी सीडी खातीर गितां आनी भजनां गायल्यांत. कोंकणी आनी मराठी नाटकुलीं आनी एकांकींनीय अभिनय केला. जे एम डी पब्लिकेशनाचो 2010 वर्साचो विशिष्ट ‘हिन्दी सेवा सम्मान’ तशेंच गोवा कोंकणी अकादमीचो 2012 वर्साचो ‘युवा चैतन्य’ ह्या पुरस्कारांनी सन्मानीत.

 

Previous Post

 

Archives