Wednesday 15 July 2020

Goa's Oldest Online News Portal

आवय वरी

 


खोरे कुदळ घेवन आंगार

केलो तिणे सोबीत श्रिंगार

वारांव चिरे रिगोवन काळजांत

रांवक दिलो सोबित वाठार

 

खतखतीत घेतलो डांबर

रस्ते दिले दाखोंवक दिका

हांसते खेळटे दवरूंक आमकां

सोंसचे पडटा खूब तिका

 

काळा वांगडा बदलत रावता

शक्त आपली वाडयत रावता

खर वतान तापून लेगीत

झाडां पेडां धोलयत रावता

 

तकलेर तिचे फायचें वजें

घट्ट मुठींत रेंवें कण

आवय वरीच धर्तरी ही

भुरग्यां खोशेक मारता मन

             -- रुपाली किर्तनी
Blogger's Profile

 

रुपाली मावजो कीर्तनी

रुपाली मावजो कीर्तनीचो पयलोच कवितासंग्रह ‘म्हज्यांतलें हांव’ ऑगस्ट 2012 क उजवाडाक आयला. मूळ माजोड्डेंचें. सध्या लग्न जावन युनायडेट अरेबिक अमिरेट्स हांगां आसता. आदीं 10 वर्सां सावदी अरेबियांत आसली. फाटलीं 17 वर्सां गोंयांभायर राबितो. पूण सातत्यान कोंकणी बरप. अबूधाबी इंडियन स्कुलांत आर्ट आनी क्राफ्ट शिकयता.

 

Previous Post

 

Archives