Wednesday 15 July 2020

Goa's Oldest Online News Portal

जिवीत अेक पुस्तक

 


 

जिविताचे  पुस्तक बरयता बरयता

मदींच हांव थांबले

मुखार सरचें काय रावचें मात्शॆं?

मन म्हजे अमनलें

दिसलें....

परत अेकदां सुरवातिच्यान

वाचुन हांवे पळोवचें

जिविताचें अेक अेक पान

बारीकसाणेन वाच्चें

वाचता वाचता दिसून आयले

हांव खूब कडेन चुकिल्लें

गरज ना तें लेगीत

आोगीच बरयत गेल्ले

भुरगेपणंतलीं कांय पानां

वाचत रावचे दिसले

परत परत तीं तींच पानां

परतीत हांव बसलें

कांय कडेन दिसले म्हाका

नाका असले अशें घडूंक

वेळा वेळार मत मांडूंक

 

नाका असले अनमनूंक

कांय वेळा दिसले,ओडून

पिंजून अुडोवचीं तीं पानां

नाकात ती फाटली यादी

नाकात ती कवनां

कांय खीण इतले सोबीत!

कांय कितले गोड!

कांय खिणांची, कांय जाणांची

अजूनय कितली आोड!

बरें, वायट, गोड, कोडू

संचीत हें खिणांचे

हारश्यांत जशें रूप

वेगवेगळ्या गुणांचे

वाचता वाचता अेक अेक पान

ह्या पेण्यार हांव पावले

खवदळिल्यो यादी घेवन

फुडलें बरोंवक बसले

ना करचें त्योच चुको

अनमनचें ना फुडें वचूंक

जिविताची फुडली पानां

मनासारकी मेळूं रचूंक
Blogger's Profile

 

रुपाली मावजो कीर्तनी

रुपाली मावजो कीर्तनीचो पयलोच कवितासंग्रह ‘म्हज्यांतलें हांव’ ऑगस्ट 2012 क उजवाडाक आयला. मूळ माजोड्डेंचें. सध्या लग्न जावन युनायडेट अरेबिक अमिरेट्स हांगां आसता. आदीं 10 वर्सां सावदी अरेबियांत आसली. फाटलीं 17 वर्सां गोंयांभायर राबितो. पूण सातत्यान कोंकणी बरप. अबूधाबी इंडियन स्कुलांत आर्ट आनी क्राफ्ट शिकयता.

 

Previous Post

 

Archives