Monday 03 August 2020

Goa's Oldest Online News Portal

खीण

 


खीणभरच्या स्पर्शा खातीर

मन बेठेच मारप

आनी खेपप स्वताकच

उसन्या खिणांत.

 

रातीच्या सुखांत

दिसाची नसाय

उदेंतीचो सुर्य बाबडो

बुडलो रीणांत.

 

जल्माचो सांगात

मागलो घटकेंत

आनी काळीज बसले

सपनां वीणत.
Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives