Tuesday 04 August 2020

Goa's Oldest Online News Portal

फुलत्या फुला

 


फुलत्या फुलाक फुलतना

पळयलां कांय कोणे?

सरत्या वेळाक सरतना

थांबयला काय कोणे?

जल्मतल्या बाळकाचे

हावेस आसतले कितले,

हावेसांच्या पाळण्याक ताच्या

धोलयला काय कोणे?

फुलत्या फुलाक फुलतना

पळयलां कांय कोणे?

 

सर्गपिश्या मनश्या तुका

आडायला काय कोणे?

रंगपिश्या पाख्या तुका

रंगयला काय कोणे?

यादींतल्या स्पर्शाचे

म्होंवे खीण जिंखले

मोगाच्या घसघश्याक

वेंगायला कांय कोणे?

फुलत्या फुलाक फुलतना

पळयलां कांय कोणे?

 
Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives