Wednesday 15 July 2020

Goa's Oldest Online News Portal

एकसुरो

 


त्याय दिसा, असोच हार घेवन,

हांव तुज्या मुखार ऊबो आसलों .

आजय तसोच उबो आसां. 

त्याय दिसा तुज्या गळ्यांत  हार घालतना

काळीज म्हजें धडधडटालें 

आयज ताज्या दुपेटीन धडधडटां

त्या दिसा हांव असोंच विचारांत सांपडिल्लों  

फुडली जीण कशी आसत हें येवजितालों

आयजय विचारांच्या हुंवारांत सांपडलां 

फुडली जीण कशी सारतलो म्हणपाचें येवजितां 

त्या दिसा तुजो हात धारून होमा भोंवतणीं काडिल्ले फेरे

आनी तुजे वांगडा आजवेर चल्लों 

आयज …

आयज तुज्या भोंवतणीं हांव फेरे काडटां

आनी …

फुडली वाट मात चलतलों…

एकसुरो … अेकलों
I read it as 'Ek Suro', one knife!

 
Edward |

Blogger's Profile

 

रुपाली मावजो कीर्तनी

रुपाली मावजो कीर्तनीचो पयलोच कवितासंग्रह ‘म्हज्यांतलें हांव’ ऑगस्ट 2012 क उजवाडाक आयला. मूळ माजोड्डेंचें. सध्या लग्न जावन युनायडेट अरेबिक अमिरेट्स हांगां आसता. आदीं 10 वर्सां सावदी अरेबियांत आसली. फाटलीं 17 वर्सां गोंयांभायर राबितो. पूण सातत्यान कोंकणी बरप. अबूधाबी इंडियन स्कुलांत आर्ट आनी क्राफ्ट शिकयता.

 

Previous Post

 

Archives