Monday 03 August 2020

Goa's Oldest Online News Portal

बाबा, म्हजें एक सपन...

 


भुरगेपण खंय म्हजे बाबा

पुराय तुवें जियेल्ले

म्हजे दर बोबडे उतर

सांगातान म्हज्या गिरयल्ले

 

घरभर म्हज्या सांगाता

दिमकुऱ्यांनी खंय चलिल्लो

पयले फावट रावले उबें

खोशयेन खंय तू भिजिल्लो

 

गार्डनांत खंय म्हज्या वांगडा

धांवचेल्यांनी खेळिल्लो

झोपाळ्याचेर बसोवन म्हाका

धोलयत खंय तूं राविल्लो

 

व्हड जशें जायत गेले

बांदूंक लागलो तू आडे

इश्ट म्हजे तुज्या नदरेन

बेश्टेच थारूंक लागले पाडे

 

तुज्या दोळ्यांत लिकलीकपी

सपनां म्हजी लागली शेणूंक

प्रस्नांच्या भिऱ्यांत तुज्या

दर खिणाक लागली भिडूंक

 

बाबा म्हाका दिसतां खुबदां

फॅसबूकार तुवेंय लॉगीन करचे

इश्ट म्हजो जावन थंय

सगळे फोटे लायक करचे

 

एक दीस बसोवन स्कुटरीचेर

सगळे नेम मोडून धांवचे

घट्ट तुका धरून हांवे

वेगाचेय भान मोडचें

 

ल्हवूच येवन कानांत तुज्या

म्हज्या मोगाचे गुपीत सांगचे

म्हज्या वांगडा तुवेंय मागीर

मुरगूटत आईक पळोवचें

 

तुटलेंच म्हजे काळीज केन्नाय

येवन तुज्याच कुशींत रडचे

केंसार भोंवडायत हात तुवें

ब्रेक अप पार्टीचे प्रपोजल मांडचे

 

म्हज्या लग्नाचो हुस्को न्हय

सपनांक म्हज्या ल्हवूंच गोंजारचे

दिसले मारचे जग फाटीर

पासपोर्ट करपाक तुवेंच बोवाळचें

 

भुरगेंपण म्हजें जियेलें बाबा

तरणेपणय जियेवन पळय

म्हाका वाडोवंक शेणयल्ले तुजे

खीण परत मेळोवन पळय,

खीण परत मेळोवन पळय...

 
' Khai' he uttar

Kale pidukamadi bhagar kashe.....

Wah valore anwesha

 
Sonia pateker |

Thank You Tushar Baab.

 
Anwesha |

Really nice kavita, taken print to read anytime in future

Appreciated the words

 
Tushar Ramji |

धन्यवाद उदयबाब. खंय हे उतर वापरिल्ले कारण ह्यो ल्हानपणांतल्यो गजाली भुरग्यांक याद आसनात, त्यो कोणे तरी सांगिल्ल्यो आसतात. ते अर्थान खंय हे उतर वापरलां.

 
Anwesha |

Bai Anwesha,

Kavita Bari aasa. maat vachtana 'khain' hen utar

adkhalilyavari dislen. thodoso badal karun 'khain' he utar

kadek kadunk melta jalyar pallai.

baki sab thik.

 
uday gude |

Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives