Monday 17 June 2019

Goa's Oldest Online News Portal

CLEAR CUT

When spines hijack the brains

 

If there is little political pressure, the spines bend instantly to hand over its prime land to any party... Makes us wonder whether it’s a university of academicians or university of politicians.READ

IFFI: A disconnect between DFF & ESG

 

We should not merely exploit Goa for IFFI by making our artists entertaining the world, we could make use of IFFI for Goa. It should not be GOA FOR IFFI, it should be IFFI FOR GOA.READ

Is IFFI becoming naughty at 40?

 

IFFI was pulled out from Delhi, hoping that it would be out of the clutches of babus. It was. But, sadly, it is now encircled by politicians, who love Bollywood films and the tamasha around it.READ

चंद्रकांत केणीः हें कुवाडें सुटलेंच ना

 

सारस्वत समाजाचें समर्थन करताले म्हूण तांकां दांभीक म्हणपूय चुकिचें. कारण तांणी तांची सारस्वती निश्ठा केन्नाच लिपोवन दवरली ना. दाखय-लिपय केलें ना. दुसरें म्हणल्यार तांचें वागणें एका जात्यांध सारस्वताचें केन्नाच नासलें. कोंकणी शेतांतलें दरेक भांगर तांणी पारखिल्लें. थंय जात-धर्म केन्नाच पळयलो ना. उरफाटें भोवजन समाजांतल्या सर्जनशील लेखकांक ‘राष्ट्रमतां’तल्यान माची दिवन कोंकणीचो आवाठ वाडोवपी चंद्रकांतबाबूच. READ

काणकोणला हवाय नियोजनबद्ध माणुसकीचा झरा

 

दुःख एकाच गोष्टीचे वाटते. हा प्रलय पाहून खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हादरले. तीन दिवस फक्त काणकोणात तळ ठोकून बसले. लोकांना दिलासा दिला. पण तिथल्या स्थानिक राजकारण्यांनी मात्र या पूराचे केवळ राजकारण केले. आपणच रक्षणकर्ते असल्याचा आव आणीत सरकारी अधिकार्यांणच्या मदतकार्यात ढवळाढवळ केली. प्रत्यक्षात मदतकार्य सगळ्या गरजूंजवळ पोचलेच नाही. READ

फाटले लोकसभा वेंचणुकेचीच ही पुनरावृत्ती

 

आयचो भोवसंख्य तरणाटो धर्मकोल्लीपणाक वा जातीच्या राजकारणाक भुलना. पयशांच्या राजकारणाक बळी पडना. घडये घेताय जायत पयशे मेळटा थंयच्यान, पूण आपलें पवित्र मत मात तो आपणाक जाय थंयच मारता. तो चिंतता, विचार करता, सगळ्यांचें आयकता आनी तांच्या मुद्यांचें वेवस्थीत विश्लेशण करता आनी मागीरच कितें तो निर्णय घेता. देखूनच जाती-धर्माच्या नांवावेल्या वोट बँकांचें राजकारण आतां चलचें ना हें राजकारण्यांनीय मतींत घेवंक जाय आनी आमी पत्रकारांनीय. कारण हो चिंतपी तरणाटो आतां शारांनीच न्हय, गांवागांवांनी मेळटा.READ
FIRST PREV ( Page 16 of 16 ) NEXT | LAST Top | Write Comment

Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

 

Previous Post

 

Archives