Monday 03 August 2020

Goa's Oldest Online News Portal

म्हज्या मनांतल्या गांवांत...

 

READ

आमी वेगळीं???

 

READ

आयलो तूं?

 

READ

तूं तरी खंय जाणा???

 

READ
FIRST PREV ( Page 2 of 2 ) NEXT | LAST Top | Write Comment

Thank you so much UdayBaab :)

 
Anwesha |

your cute thoughts made scorching sun soo poor and afternoon soo beautiful....

 
uday |

Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives