Tuesday 25 June 2019

Goa's Oldest Online News Portal

CLEAR CUT

कोंकणी चळवळः युगो ते मगो

 

कोंकणी आनी मराठी ह्यो दोनूय गोंयकारांच्यो आवयभासो आसात हे भाभासुमचे भुमिकेक तांणी हे आदींच मान्यताय दिल्या. फाल्यां मराठी राजभास करपाखातीरय दितात काय कितें तें पळोवचें पडटलें.READ

8वी अनुसुचीः कोंकणीची उदरगत ही केंद्र सरकाराची लागणूक

 

आंदोलनांतल्यान जायना तो प्रस्न आठवे अनुसुचीप्रमाण कोंकणीक मेळपी हक्कांची अंमलबजावणी केल्यार अळंगपणान सुटपाक शकता. खासा करून शिक्षणीक मळार मरगळ आयिल्ले कोंकणीक नवसंजीवनी मेळपाक शकता.READ

And the Award goes to

 

Following Goa model, all the top channels of the country as well as the regional satellite channels could also shift to cable TVs. Till today, we are a step behind the nation. But, tomorrow, the whole country could follow us. READ

How authentic is Kautilya survey?

 

If the survey is genuine, then Kautilya should not hold the trump cards close to their chest and confuse the voter by not giving break-up of constituencies. They need to place before the voter all the findings of the survey including the whole Questionnaire.READ

Disconnect MoI from Grants

 

the politicians and the bureaucracy have complicated the whole issue by linking the principle of Medium of Instruction with the salary grants. To overcome this tangle, the government needs to rectify the major blunder it played on the people of Goa. It needs to disconnect medium of instruction from the issue of salary grants.READ

AAP’s claim of 35: Premature or Immature?

 

No doubt AAP swept Delhi poll last year, winning 67 out of 70 seats. But that doesn’t equate Delhi with Goa. Demographic and socio-economic factors are also not similar. READ

Why only Coconut? What about Kullagar?

 

Coconut is neither a forest tree nor a coconut grower should be brought under the purview of Forest Department. Therefore a demand should be made not to include coconut back in the Preservation of Trees Act but to have a holistic act.READ

मार्ग संस्कृती रुजवुया

 

रस्त्यावरचे अपघात टाळण्यासाठी कोणी काय केले नाही ते सांगीत दोष देणे फार सोपे आहे. पण त्याहूनही सोपे आहे आपणच आपला जीव वाचविण्यासाठी उचललेले एक छोटेसेच, परंतु महत्वाचे पाऊल. रस्त्याच्या उजव्या बाजूने चालण्याचे. READ

केवळ पुस्तक म्हणजेच साहित्य?

 

संत तुकारामाच्या काळात जर साहित्य अकादमी अस्तित्वात असती तर त्यांचे अभंग सनातनी ब्राह्मणांनी इंद्रायणी नदीत बुडविले, तेव्हा आता त्यांच्याजवळ लिखित स्वरुपात काहीच नाही म्हणून त्यांनी सरळ कायद्यावर बोट देऊन संत तुकारामांना साहित्य अकादमी पुरस्कार नाकारला असता. READ

असहिष्णुता

 

देशात सुरू झालेले हे सांस्कृतिक युद्ध आहे. ही केवळ असहिष्णुता नाहीय. यातील अवघेच काही माथेफिरू संस्कृतीरक्षक असहिष्णू हिंसक पद्धतीने प्रकट होत असतील. परंतु त्यांना गुपचूप समर्थन देणारा समाजातला घटक त्याहून कितीतरी मोठा आहे. तो सुशिक्षितही आहे आणि परंपरावादीही आहे.READ
FIRST PREV ( Page 2 of 16 ) NEXT | LAST Top | Write Comment

Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

 

Previous Post

 

Archives