Monday 16 September 2019

Goa's Oldest Online News Portal

रुपांतर

 

“नजमा हो फ्रॉक रशिदाचो मुगो?” रेशान ताका विचारलें. ताणे मानेनच “हय” म्हुणून सांगलें आनी ताच्या दोळ्यांतल्यान घळघळ करून दुकां गळूंक लागलीं. ताचीं दुकां पळोवन मीना गळसणलें. रशिदाचें कितें बरें-वायट जावंक ना मूं? हें नजमा अशें कित्याक वागता काय? READ

स्वराची घसरगुंडी

 

‘म्हाका ते घसरगुंडीचेर वचपाक जाय’ अशें म्हणत स्वरान मळबा कडेन बोट दाखयलें. मळबांत कसली घसरगुंडी? आरे बाबांनो, इंद्रधोणूची! कितें म्हूण तुमी? तुमकां बाये सगळेंच सांगूंक जाय.READ

कुसकी आबोली

 

"इतलेंच न्हय गो आबोल्या, आमी दोगूय फुलाफुलांची इश्टागत घडयतात. एका फुलांतले पराग दुसऱ्या फुलांकडेन व्हरतात. म्हळ्यार मनश्यांचे भाशेंत सांगपाचें जाल्यार आमीं फुलांचीं लग्नां लायतात."READ

ॠचा आनी बोमाडो

 

READ
Top

Blogger's Profile

 

प्रशांती तळपणकार

प्रशांती तळपणकार साहित्यीक, स्तंभलेखक, नाट्यकर्मी, सिने कलाकार आनी कार्यकर्ता. पेशान महाविद्यालयांत अध्यापक. कविता आनी कथा वांगडांच खासा करून बालसाहित्याची निर्मणी. एकांकींचें बरप करून इनामांय जोडल्यांत. प्रौढ साहित्या खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. 'टुटूश' आनी 'मोतयांची माळ' हे बालकाणयांचे संग्रह प्रकाशीत. गोंयांत स्थलांतरीत जाल्ल्या कामगारांचेर केल्लें संशोधनपर 'Shadows in the Dark' हें पुस्तकय प्रकाशीत. नाटकां वांगडाच सिनेमांनी केल्ल्या अभिनया खातीर राज्य पावंड्यावेले पुरस्कार. सध्या म्हापशेंच्या बांदेकर कॉलेजींत अध्यापनाचें काम करता.

 

Previous Post

 

Archives