Saturday 15 August 2020

Goa's Oldest Online News Portal

मुक्तमनी वझऱ्यांचें ग्रामीण साहित्य संमेलन

 

हालिंच्या तेंपार साहित्य संमेलनांनी साहित्यीक स्वताकच मिरोवन घेतात. तातूंतल्या थोड्यांक उक्तावणाच्या आनी समारोपाच्या सुवाळ्यांक मिरयतात, थोड्यांक चर्चासत्रांनी घुसयतात आनी उरिल्ल्यांक कवी संमेलनांनी आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी माची दितात. ह्या ग्रामीण साहित्य संमेलनांत मात तशें चित्र दिसलें ना. READ

द वॉल

 

मनोवचें फेस्त नागड्यांचें आनी काडचें पुरसांव बुरसटिल्ल्या मखमली वृत्ती-प्रवृत्तींचें ह्या मुक्तांगणांत द वॉलREAD

Literary 'Journalism' of Konkani: Paper to Digital

 

It’s an irony that the Goa government, which enjoys the Statehood due to the Konkani movement, does not bother to celebrate the historical day of Konkani Journalism, which laid down the foundation of spreading consciousness about Konkani and Goa’s separate identity. They enjoy the fruits, but have forgotten the roots. READ

सुदीरसुक्त न्हय; वेदनासुक्त

 

विष्णू हो निखटो संवेदनशील कवी न्हय, तो एक चिकित्सक विचारवंतूय. मात असंतोशाक तोंड फोडपी पयलो बंडखोर निखालस न्हय. गोंय मुक्तिपयलीं वा मुक्ती उपरांत कांय तेंप आशिल्लो तसो भोवजन समाज आज दुर्बळ उरिल्लो ना. ह्या कविता संग्रहांत विष्णू आपले काव्य प्रतिभेंतल्यान चिकित्सक स्वरुपांत समाजांतल्या संघर्शाचें चित्रण करतलो अशी आस्त आशिल्ली. पूण ताचे बदला विष्णून मांडली ती निव्वळ वेदना. READ

जितेपणी मरत नाही, तो.... विजय सातपुते

 

जिंकूच नाही दिलं आम्हाला कधी या आमच्या परमपूज्य गुरुवर्यांनी सांगितलंही नाही कधी तू हरलास म्हणून, पण विजय मात्र सातपुत्याचाच READ

आपलो

 

READ

कविता

 

READ
Top

Blogger's Profile

 

संदेश प्रभुदेसाय

संदेश प्रभुदेसाय पेशान पत्रकार. पूण मुळांत एक कार्यकर्तो. पत्रकार जायत सावन साहित्य निर्मणी पुरायेन बंद केल्या. ताचे आदीं कवितां वा गितां सारकी साहित्य निर्मणी केल्या. पूण हालींच्या तेंपार फकत वैचारीक लिखाण चड. चुकून केन्नाय हेर साहित्य निर्मणी जाता तितलीच.

 

Previous Post

 

Archives