Monday 23 September 2019

Goa's Oldest Online News Portal

वल्या पानशि-याच्यो वल्यो यादी...

 

कांय जाण हातांत टॉर्च घेवन वयर दोंगरमाथो आसा काय म्हण पळोवन आयले. ‘फुडें कांयच दिसना, सगळें रान…’ तांच्यानी सांगलें. न्हिदपाक जागो सोदून सगळ्यांनी परशे पेटयले. रांदप सुरू जालें. हांव, नकूळ, दुलो, प्रदीप आनी राजेंद्र आमकां खंयचे दिकेन वचपाक जाय हाचो अदमास काडपाक कंपास आनी मॅप घेवन बसले. दक्षिण अस्तम दिकेक गेल्यार आमी अनमोडच्या रानात चुकून पडू शकतात. आमकां फाल्यां उदेंत दिकेन वचपाक जाय असो आमी अदमास काडलो.READ
Top

Blogger's Profile

 

प्रकाश पर्येकार

प्रकाश पर्येंकार 1994 सावन कोंकणी अध्यापनाचें काम करता. सद्द्या कोंकणी विभाग, गोंय विद्यापीठांत सहाय्यक प्रोफेसर म्हण कार्यरत आसा. कथाकार म्हूण कोंकणी साहित्याच्या मळार वळख आसून आतां मेरेन दवरणें (2005), इगडी बिगडी तिगडी था (बालनाट्य), कोल्याचीं नाडेपेन्नां (2010) आनी म्हादयः काळजांतल्यान कागदार (2011) हीं पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यांत. राष्ट्रीय कथा पुरस्कार, बा. भ. बोरकार स्मुर्ती पुरस्कार, पं. प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार, गुंडू सिताराम आमोणकार उत्कृष्ठताय पुरस्कार आनी हेर पुरस्कारांनी ताका सन्मानीत केला.

 

Previous Post

 

Archives