Monday 23 September 2019

Goa's Oldest Online News Portal

बाबा, म्हजें एक सपन...

 

READ

धुंवर

 

READ

फुलत्या फुला

 

READ

खीण

 

READ

कुकूले सपन

 

READ

पिशें मन

 

READ

पावसा अंदू...

 

पावसा अंदूं मातसो बेगीन यो, मनां जळटात काळजांत हुलपतातREAD

स्पश्ट

 

READ

चोर खंयची...

 

READ

दनपार

 

READ
FIRST | PREV ( Page 1 of 2 ) NEXT | LAST Top

Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives