Tuesday 31 March 2020

Goa's Oldest Online News Portal

मतदार लोकसत्ताकाचो सन्मान करता?

 

पयसो लोकांकडें आसता. कारण पयसो निर्माण करपाक लागपी वावर-शक्त लोकांचकडें आसता. तेच तो निर्माण करतात. ती शक्त गिरेस्तांकडें केन्नाच आसना. गिरेस्त हांतल्यान निर्माण जाल्ले पयशे आपल्याचकडें कशे उरचे हे संबंदान तरा तरांच्यो क्लुप्त्यो करुन ते आपलेकडें दवरता. READ

सुवर्णवर्शी कोंकणी भाशा मंडळ

 

पन्नास वर्सांच्या काळांत कोंकणी भाशा मंडळाच्या प्रभावान गोंयच्या लोकांनी जे तळमळीन, जे कश्ट सोंसून आनी आपुलकेन वावर करून जीं अजापां करून दाखयलीं ताका संवसारांत तोड ना. कोंकणी शाळांनी पावली. कॉलेजीनी पावली. विश्व विद्यालयांत पावली. कोंकणी सोध वावराक मान्यताय मेळपाक लागली. READ
Top

Blogger's Profile

 

रमेश वेळुस्कार

Ramesh Veluskar is a renowned poet and a thinker of Goa. A teacher by profession but a poet and writer with passion. He also writes columns in the media. He is a recipient of Sahitya Academy Award for his poetry collection "Savulgori". He was a President of 19th All India Konkani Sahitya Sammelan and was also the President of Konkani Bhasha Mandal, a premier institution of Konkani movement in Goa.

 

Previous Post

 

Archives