Friday 21 January 2022

News Analysed, Opinions Expressed

CLEAR CUT

कोंराठीचें नाक आनी बोलीची आदोळी

 

भोवजनांची भास आनी कोंकणीचो निजाचो सभाव ह्यो दोन वेगवेगळ्यो गजाली. दरेके भाशेक वेगवेगळ्यो बोली आसतात, मात निजाचो सभाव एकूच आसता. व्याकरण एकूच आसता. तें निर्मिलां साक्षर नाशिल्ल्या आमच्या जाण्टेल्या पुर्वजांनी. उण्यांत उण्या उतरांतल्यान चडांत चड आशय सांगपाचें हें व्याकरण कशें तयार केलें काय आमच्या आदल्या पुर्वजांनी हें येवजूनच अजाप दिसता, कवतूक दिसता. अभिमान दिसता आमच्या जाण्टेल्यांचो. आमचो कोंकणीचो अळंग असो नाकयां स्वर जितलो गोड तितलीच भाशेची घडणय तालबद्द. सूर आनी तालाचें गद्यरुपी संगीत म्हुटल्यार कोंकणी. देखूनच तर आख्खो संवसार लव्ह ऍट फर्स्ट सायट कसो तिच्या मोगांत पडटा. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

‘राजकारण’ कळनासलेलो राजकारणीः प्रा सुरेन्द्र सिरसाट

 

हे असले नितळ चारित्र्याचे आनी निर्मळ मनाचे राजकारणी आतां इतिहासजमा जावंक लागल्यात. जे आसात तेंकां लोक मतां दिनात. पूण जेन्ना सिरसाट सरासारके धडपडी आनी जिद्दी लोक 1975 ते 2010 मेरे 35 वर्सां सगळ्या तरांचीं राजकी वादळां झेलीत राजकारणांत सकारात्मक भावनेन धडपडटना दिसतात तेन्ना तें एक आशेचें किर्ण कशें दिसपाक लागता. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

जाता तितल्यो भासो शिकया, उलोवया, बरोवयाः विधानसभेंतल्यो कोंकणीच्यो भोयो भोयो मात थांबोवया

 

आमी एकभाशी जावंक लागल्यात. आवयभास आनी राजभाशेचो प्रस्न आमी आमचे भाशीक विविधतेंत घुस्पावया नाका. तेतूंत आमचें खूब व्हडले लुकसाण जातलें. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

जिखल्यार ‘आमी’, हारल्यार भारत?

 

काँग्रेस खऱ्यांनीच अकलेक येयल्या. जिखतकीर सगळे येतात क्रेडिट घेवपाक. हारले काय बोटां दाखयतात एकामेकांकडेन. आपणावेले अपसरण दुसऱ्याचेर धुकळपाखातीर. सामुहीक जापसालदारकेची एका तेंपावेली काँग्रेसीची संस्कृताय खंय पेंड खावपाक गेली? असल्यांनी कितें मडें करतले हे आत्मपरीक्षण?READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

पंडिता रमाबाई ते कमला देवी हॅरीस

 

भारतीय बायल मनीस आनी अमेरिका हेंचें हें नातें हिंगाच्यान सुरू जायना. हिंगां तें एके तेंगशेर पावलां. तेचें मुळावण घातलेलें दोतोर जावपाक अमेरिकेक गेल्ल्या आनंदीबाई जोशी आनी तिचो घोव गोपाळ जोशीन आनी वांगडाच तिच्याच कुटुंबांतल्या पंडिता रमाबाई (डोंगरे) हे बायलमनशेन.READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

पत्रकारितेचे तेंगशेवयलो पथदर्शकः सीताराम टेंगसे

 

दावी विचारसरणी मानतालो म्हुणोन तेंच्या चुकांचें समर्थन केल्लें हांवें टेंगसे सराक केन्नाच पळयलें ना. आनी उजवी विचारसरणी मानवनासली तरीकय तेंच्या बऱ्या गजालींचें कौतुक करतनाय केन्ना तो अनमनलोना. भारतीय संविधानाचीं मुल्यां हेंच तेचें पत्रकारितेचें बायबल आसलेलें. तटस्थपणान सगळ्या घडणुकांकडेन पळोवपाची ही नदर हो म्हाजो पत्रकारितेंतलो सगळ्यांत व्हडलो धडो. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

'कॅफे प्रकाश' कारांक उलो

 

ह्या ल्हानशा हॉटेलान गोंयच्या सगळ्या आरत्या परत्या विचारांच्यो चळवळी पळयल्यात. त्या वण्टिंनी सगळ्यो विचारधारा पचयल्यात. कितल्योशोेच संस्था आनी संघटना ह्या हॉटेलांत घडल्यात. आनी कितल्योशोच हांगांच फुटल्यात. मतभेद जावन. आनी काल झगडिल्ले, रागार-फुगार जाल्ले ह्याच 'कॅफे प्रकाशा'न परत एकठांय हाडल्यात. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

आनीक कितलीं मडीं पातळावचेलीं आसात?

 

एका तेेंपार राजकारण हें मिशन आशिल्लें. मागीर तें प्रफेशन जालें. आनी आतां कितें म्हणटा तें कमिशन. जंय नेवो प्रकल्प येता आनी तेचेर कोट्यांनी दुडू मोडपाक मेळटात ते प्रकल्प रोकडेच चालीक लागतात.READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

सरकार आम्हाला गाफील ठेऊन मारतेय का?

 

गोवा सरकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या कोव्हिड आकडेवारीमुळे लोक गाफील रहातात. आपल्या भागात रुग्णसंख्या घटायला लागली अशा भ्रमात रहातात आणि बिनधास्तपणे फिरू लागतात. त्यात भर म्हणजे कोव्हिड आता समुदाय संसर्गाच्या पातळीवर पोचलेला आहे. तो कुणाकडून येतो व कुणाकडे जातो तेच कळेनासे झालेय. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

हांवें म्हाजी बरोवपाची भास कित्याक बदल्ली?

 

हिंदीइतली प्रगल्भ साहित्यीक भास आनीकय चड प्रमाण करचेखातीर जर संविधानांत आठवी अनुसुची येवंक शकता जाल्यार आमच्या येद्याशा गोंयांत आशिल्ले कोंकणीचे विविधतेंतल्यान आमी भोवसंख्यांची प्रमाण कोंकणी कित्याक घडोवपाक शकनात? READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.FIRST | PREV ( Page 1 of 18 ) NEXT | LAST Top

Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

 

Previous Post

 

Archives